Наташа Димић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарско инжењерство
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа метода у лакој криптографији
Одбрањен
04.04.2023.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
др Немања Радосављевић др Петар Бојовић