Алекса Деспић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Симулација Тјурингове машине
Одбрањен
25.02.2021.
Ментор
др Драган Урошевић
Комисија
др Јелена Јовановић