Владимир Денћан

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Analiza zahteva i definisanje arhitektonskih rešenja Microsoft .net tehnologijom
Одбрањен
21.07.2008.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Бранко Перишић