Владимир Денћан

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Анализа захтева и дефинисање архитектонских решења Microsoft .net технологијом
Одбрањен
21.07.2008.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Бранко Перишић