Вукан Данчетовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Бушени конволуциони кодови
Одбрањен
07.07.2021.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
др Селена Вукотић

Запослења

Institut Mihajlo Pupin


Август 2018 - Новебар 2018

Vlatacom Institute d.o.o.


Јануар 2020 - Март 2020