Милан Цветковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Projektovanje 2D igara zasnovano na XNA tehnologiji
Одбрањен
21.07.2011.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић

Запослења

Sony


Септембар 2012 - Тренутно запослење

O2D Studios


Октобар 2011 - Јун 2012