Александар Цветковић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Примена нових софтверских технологија за реализацију контролних система
Одбрањен
15.01.2015.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Стеван Милинковић

Запослења

Automatika, IMP


2007 - Тренутно запослење