Стефан Цвејић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Имплементација SDN решења у Enterprise Campus окружењу
Одбрањен
18.07.2023.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
др Немања Радосављевић

Запослења

NetCast


-

Valcon


-