Стефан Црнобрња

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Најличнији предмет: Истраживање утицаја паметног телефона на корисника кроз три аспекта
Одбрањен
08.04.2021.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
др Зоран Фидановски