Софија Чакаревић

Мастер студије
Студијски програм
Информациони системи
Стечено звање
Мастер инжењер информационих система
Тема рада
Пројектовање и развој информационог система јавних набавки
Одбрањен
29.11.2021.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Зоран Фидановски, др Немања Радосављевић