Стефан Бургић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Чиста архитектура и SOLID принципи
Одбрањен
05.11.2021.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
Др Драган Урошевић

Запослења

Računarski fakultet


Јуни 2017 - Септембар 2019

SmartCodeHouse


Септембар 2019 - Тренутно запослење

Application Software Partner


Април 2018 - Август 2019