Стефан Будимац

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Развој cross-platform veb апликација на примеру апликације за дељење белешки коришћењем .NET MAUI Blazor технологије
Одбрањен
05.12.2022.
Ментор
Др Видаковић Милан
Комисија
др Бојана Димић Сурла