Андреј Броћић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Алгоритми дистрибуираног консензуса: Paksos и Raft
Одбрањен
17.11.2022.
Ментор
др Милош Раденковић
Комисија
Др Младен Станојевић