Дејан Брдарески

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Имплементација и тестирање софтверских решења за заштиту рачунарске мреже
Одбрањен
27.12.2018.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
др Ђорђе Бабић