Сара Бранковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Успаванке
Одбрањен
21.07.2023.
Ментор
М.А. Даница Стојановић
Комисија
др Милан Ђурић