Јована Божић

Докторске студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Доктор наука - електротехнике и рачунарства
Тема рада
Предикција временских низова помоћу таласића и неуралних мрежа са применом за предикцију валутних парова
Одбрањен
12.02.2018.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Десимир Вучић, др Мирјана Радивојевић