Јована Божић

Докторске студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Доктор наука - електротехнике и рачунарства
Тема рада
Предикција временских низова помоћу таласића и неуралних мрежа са применом за предикцију валутних парова
Одбрањен
12.02.2018.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Десимир Вучић, др Мирјана Радивојевић

Запослења

Enetel Solution


Новембар 207 - Новембар 2011

Academic Network of Serbia AMRES


Новембар 2011 - Март 2012

Telekom Srbija


Март 2012 - Тренутно запослење