Стефан Божанић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Анализа података добијених управљањем и надзором уређаја у паметним зградама
Одбрањен
24.10.2018.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
Др Снежана Поповић