Владимир Бошковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Имплементација и графички приказ алгоритама код тежинских графова
Одбрањен
03.10.2012.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Драган Шалетић

Запослења

Telenor


Март 2016 - Јули 2020

YoungCulture


Јул 2013 - Март 2016

Računarski fakultet


Септембар 2012 - Септембар 2018

Amazon


Јули 2020 - Тренутно запослење