Милован Бошковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Примена развојног окружења Adobe Flash Professional у изради online browser игре Rise of the Generals
Одбрањен
24.03.2014.
Ментор
Др Драган Милетић
Комисија
Др Душан Јокановић

Запослења

Bahus


2011 - 2013