Петар Бојовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Употреба смарт картица у процесу логовања на Windows XP системе
Одбрањен
13.02.2007.
Ментор
Др Милан Марковић
Комисија
Др Дејан Живковић, Др Стеван Милинковић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
VOIP телефонија базирана на Asterisk платформи
Одбрањен
16.07.2008.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Десимир Вучић, Др Мирјана Радивојевић

Запослења

Računarski fakultet


Мај 2008 - Тренутно запослење

Sky Communications


Новембар 2006 - Мај 2008