Дејан Бојовић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Израда single page апликације у JavaScript-u
Одбрањен
15.07.2022.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Милош Милосављевић