Милан Бојић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Квантно машинско учење
Одбрањен
19.09.2022.
Ментор
др Немања Илић
Комисија
Др Јелена Васиљевић

Запослења

YottaAnswers


Јануар 2022 - Тренутно запослење

Računarski fakultet


Октобар 2022 - Тренутно запослење