Александар Богдановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Ul framework za programski jezik HAXE
Одбрањен
17.09.2014.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

Fra.me


Јун 2013 - Август 2018

InsideMaps


Јануар 2015 - Септембар 2015

Microsoft


Јун 2013 - Децембар 2014

Nutanix


Август 2018 - Август 2021

Nutanix


Август 2021 - Тренутно запослење