Дејан Благојевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Bluetooth бежичне комуникације
Одбрањен
25.05.2010.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић