Ирина Батинић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Aplikacija za vizualizaciju velikih podataka - DataAnalyzer
Одбрањен
24.01.2020.
Ментор
др Снежана Поповић
Комисија
др Душан Вујошевић