Ђорђе Бановац

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа протокола рутирања у бежичним сензорским мрежама
Одбрањен
25.11.2013.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Преглед и симулација бежичних сензорских мрежа
Одбрањен
24.09.2015.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић