Марко Баковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Поређење хеуристика за решавање проблема паковања у корпе
Одбрањен
30.08.2017.
Ментор
др Драган Урошевић
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

Palantir Technologies


Новембар 2017 - Јуни 2021

Fondacija Petlja


Децембар 2016 - Новембар 2017

Računarski fakultet


Октобар 2016 - Јануар 2017

Palantir Technologies


Јул 2016 - Октобар 2016

Microsoft


Новембар 2015 - Мај 2016

Google


Јун 2014 - Октобар 2015

Tenderly


Јуни 2021 - Тренутно запослење