Милош Авакумовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Razvoj 3D igara pomoću XNA biblioteke
Одбрањен
13.07.2012.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Драган Шалетић