Јована Атанасијевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Паралелни приступ у обради великих података употребом веб кролера
Одбрањен
09.06.2020.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
др Миланка Гардашевић Филиповић

Запослења

ORYX Gaming


Нов 2020 - Тренутно запослење

Persist Digital


Јуни 2019 - Јули 2019