Андреј Арсић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер информационих технологија и система
Тема рада
Веб апликација за рентирање филмова
Одбрањен
27.04.2023.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Мр Милош Милосављевић