Стефан Антић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Генерисање SQL упита употребом графичког интерфејса
Одбрањен
14.09.2020.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

Opinodo


Окт 2018 - Мај 2020

Računarski fakultet


Мар 2021 - Тренутно запослење

HolyCode


Маy 2020 - Тренутно запослење

Devana


Јули 2016 - Октобар 2016