Стефан Антић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Generisanje {XA}SQL{/XA} upita upotrebom grafičkog interfejsa
Одбрањен
14.09.2020.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

Opinodo


Окт 2018 - Мај 2020

Računarski fakultet


Мар 2021 - Тренутно запослење

HolyCode


Маy 2020 - Тренутно запослење