Филип Антић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Eterijum, osnove i primena blockchain-a
Одбрањен
29.10.2019.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Душан Вујошевић