Михајло Анђелковић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Перцептивно рачунарство: преглед, објектно орјентисана реализација и проширења перцептивног рачунара
Одбрањен
29.03.2012.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Радомир Јанковић

Запослења

Booking.com


Април 2013 - Тренутно запослење

Self-Motivated


Децембар 2008 - Тренутно запослење

Freelancer


Август 2012 - Март 2013

Računarski fakultet


Август 2011 - Септембар 2012

Deploy Inc.


Август 2011 - Јул 2012

Florida Leisure


Април 2009 - Мај 2009

Faculty of German Engineering Education and In...


Септембар 2007 - Март 2009

National Academy for Software Development


Фебруар 2007 - Јун 2007