Никола Анастасијевски

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Имплементација електронске поште употребом Angular и Spring окружења
Одбрањен
04.12.2023.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла