Никола М Алексић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Експертски системи у примени решавања нонограма
Одбрањен
27.07.2023.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Милош Јовановић